Encara no té un compte? Registri's aquí

Quina activitat exerceix?

Té ja un compte? Iniciar sessió

Dissenyat específicament per a l'activitat docent

BIMserver.center Education és una plataforma docent orientada a la formació en el desenvolupament de projectes d'arquitectura, enginyeria i construcció utilitzant la tecnologia Open BIM sobre la plataforma BIMserver.center.

Open BIM ja està a les aules

Formació en tecnologia Open BIM en un entorn intuïtiu i pràctic

Creï projectes i assigni alumnes perquè els resolguin. Visualitzi els professors del seu departament i assigni'ls com a personal docent als cursos, tasques, etc. Estableixi les dates d'inici i fi de cada projecte juntament amb la seva visibilitat, limiti les aplicacions a utilitzar, proporcioni als alumnes material didàctic, etc. Tots els projectes que creï des de BIMserver.center Education apareixeran en el compte de BIMserver.center dels alumnes, diferenciats de la resta de projectes.

Uneix-te a la transformació digital

304

Institucions

396

Departaments

649

Docents

3774

Alumnes

597

Cursos

Formulari de contacte